Board Director
Suresh Shakya

Suresh Shakya

Founder/ Chairman
Shibir Shakya

Shibir Shakya

Managing Director/ Sound Engineer
Samir Shakya

Samir Shakya

Managing Director / Marketing Head
Inventory Department
Ram Narayan Timilisina

Ram Narayan Timilisina

Inventory Manager
Ganga Raj Baskota

Ganga Raj Baskota

Sound Head
Kumar Maharjan

Kumar Maharjan

Lights Head/ Sr. Light Operator
Sovi Man Shakya

Sovi Man Shakya

Asst. Inventory Manager
Technical Department
Anupam Achhami

Anupam Achhami

Senior Light Operator & A/V & Projection Head